Co je to vlastně Dresina?

  • Ivan Křivánek na Dresině
    Ivan Křivánek na Dresině

 

Dřevěné kolo bez pedálů – replika historicky prvního kola barona Draise z roku 1817 (dresína, hobbyhours, laufradd, laufmaschine, loopfiets).

 

Slovem dresina je označováno dřevěné kolo bez pedálů sloužící pro dopravu osob, které je uváděno do pohybu fyzickou silou samotného jezdce.

 

Za svůj název vděčí umění Karla Draise, jehož vynález je předchůdce dnešních jízdních kol.

 

Druhů Dresin je samozřejmně mnohem více, my se však budeme věnovat tomu pro nás nejpodstatnějšímu, které by se dalo označit jako ,,kolo bez šlapek" znázorněné na fotografii.